หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-15 15:41:15


ประชาสัมพันธ์ การสอบ ICT ประจำเดือนมีนาคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

เปิดลงทะเบียนจำนวนจำกัด รอบละ 40 ท่าน เท่านั้น

กำหนดสอบวันที่ 14 มีนาคม 2567
- รอบเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102) ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

สำหรับนักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าสอบ ICT ได้ที่

https://forms.gle/14qj72EToT8jUeDe6

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2567
ที่ เพจกองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

▶️▶️  เงื่อนไขการลงทะเบียนสอบ  ◀️◀️
1️⃣  นักศึกษาเลือกลงทะเบียนได้ท่านละ 1 รอบ เท่านั้น
2️⃣  จำกัดการลงทะเบียนรอบละ 40 ท่าน
3️⃣  นักศึกษาลงทะเบียนแล้วไม่สามารถ "ยกเลิก" หรือ "เปลี่ยนแปลง" รอบการสอบได้

 อัตราค่าธรรมเนียม
การสอบ ครั้งแรก ฟรี ❗️ ไม่มีค่าใช้จ่าย การสอบครั้งต่อไป มีค่าธรรมเนียมสอบ ครั้งละ 200 บาท
✨สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ้ำ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ ณ Onestop Service วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

ได้ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2567