หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ขอเก็บภาพบรรยากาศ งานมงคลสมรสของคุณชุตินันท์ แป้งหอม และคุณนราธร แสนเกล้า ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารศรีสุนันท์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มาฝากครับ
ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ขอเก็บภาพบรรยากาศ งานมงคลสมรสของคุณชุตินันท์ แป้งหอม และคุณนราธร แสนเกล้า ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารศรีสุนันท์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มาฝากครับ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-01-10 14:30:29

ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ขอเก็บภาพบรรยากาศ  งานมงคลสมรสของคุณชุตินันท์ แป้งหอม และคุณนราธร แสนเกล้า   ซึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณอาคารศรีสุนันท์  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาเขตสมุทรสงคราม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 มาฝากครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เปิดบริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดงานสำคัญต่างๆ อาทิ งานมงคลสมรส งานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิชาการหรืองานบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน พร้อมทั้งมีบริการจัดอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างเพิ่มเติม

สนใจสอบถามข้อมูล โปรดติดต่อ

หน่วยธุรกิจพื้นที่ให้เช่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หมายเลขโทรศัพท์ 034-773906 , 089-9100962 , 089-1285947

เรายินดีจะบริการทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ แล้วพบกันนะครับ

หมายเหตุ :  ภาพบรรยากาศดังกล่าวได้รับอนุญาตจากคุณชุตินันท์ แป้งหอม และคุณนราธร แสนเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว