หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับ มอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดินห
สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับ มอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดินห

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาสมุดสงคราม
2021-12-20 10:04:29

สถาบันวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับ มอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร  ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดินหน้าเตรียมความพร้อมผลักดันแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”สวนสุนัทา”การเลี้ยงปลากระพงขาว ปูทะเล และหอยนางรม เข้าสู่มาตฐาน GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ตามมาตรฐานกรมประมง โดยได้รับคำแนะนำจาก นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และ นาย วิศิษฎ์ ขวัญดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงาน ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป