หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจชุมชน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ...
2022-01-18 09:58:53
การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลาปาง
การศึกษาและออกแบบสื่อภาพประกอบหัวข้อ “ฮู้จักลาปางจากย่านบะเก่า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ...
2022-01-18 09:56:43
ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย
ลักษณะการเรียนรู้ภาษาเยอรมันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคใต้ของประเทศไทย    &nbs ...
2022-01-18 09:49:50
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาความผิดในคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ ผู้ต้องขัง ในเรือนจำเขตกรุงเทพม ...
2022-01-18 09:47:39
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย กาญจนบุรี - พม่า (ด่านพุน้าร้อนกาญจนบุรี)
แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย กาญจนบุรี - พม่า     ...
2022-01-18 09:27:50
มะขาม
มะขามมะขาม ชื่อสามัญ Tamarindมะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tamarindus indica L.จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FAB ...
2022-01-17 16:09:30
ข่าวย้อนหลัง