หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕      &nbs ...
2022-07-11 17:13:33
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุ ...
2022-07-11 17:11:51
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๕
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปร ...
2022-07-11 17:10:13
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒    ...
2022-07-11 17:08:00
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒    ...
2022-07-11 17:07:17
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม"
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเห็นชอบการยกฐานะศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็น&nbs ...
2022-07-11 17:00:04
ข่าวย้อนหลัง