หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายในวิทยาเขตฯ
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม  จัดประชุมบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อมอบนโยบา ...
2022-09-20 15:22:33
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมทองจักรี (๖๕ ที่นั่ง) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   วิทยาเขตสมุทรสงครามครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมท ...
2022-09-19 16:17:18
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน พลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565
“สวนสุนันทา” วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลั ...
2022-09-19 14:33:15
ข่าวย้อนหลัง