ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำและพนักงานขับรถยนต์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน.pdfรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง.pdfขยายระยะเวลากา ...
2023-07-04 13:15:37
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(1).pdf-ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล.pdf ...
2023-06-12 09:09:27
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
-รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ.pdf-ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งข ...
2023-06-12 09:09:42
ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://drive.google.com/drive/folders/1MCQ06WKXCjX4uW9-vp92SnatgZPQ-rs6?usp=sharingใบรับสมัคร เทคโน ...
2023-06-06 13:53:07
ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
https://drive.google.com/drive/folders/1Ua4iJR48h--ZwXookAuNJCJW4tTrS4_-?usp=sharingใบรับสมัครพยาบาล ...
2023-06-06 13:53:35