หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ : ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ - รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการ สัง ...
2024-02-28 15:34:52
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : อาจารย์ ประจำวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จำนวน 17 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdfขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรร ...
2024-01-22 13:07:10
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : คนงาน (รายวัน) สังกัดวิทยาเขตสมุทรสงคราม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สายสนับสนุน.pdfขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่ ...
2023-12-01 14:25:18
ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล สังกัด วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ตำแหน่ง : อาจารย์ จำนวน 18 อัตรา
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย.pdf ...
2023-11-19 08:48:38
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่ง : คนงาน (รายวัน) สังกัดวิทยาเขตสมุทรสงคราม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdfขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ ...
2023-11-04 08:07:33
ประกาศย้อนหลัง