หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน ...
2022-08-09 16:46:29
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕    & ...
2022-08-08 16:04:28
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงค ...
2022-07-27 21:08:50
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสง ...
2022-07-27 20:53:24
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษ ...
2022-07-22 18:13:30
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕&nb ...
2022-07-19 16:57:41
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565
ผู้อำนวยการ "สวนสุนันทา" ศูนย์ฯสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุ ...
2022-07-18 10:30:01
ข่าวย้อนหลัง