หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 2 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย
การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 2 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-08-30 13:29:02

วิดีโอคลิปการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตปละประพฤติมิชอบ เรื่อง การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 2

เรื่อง "เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตฯ ในขั้นตอนการพัฒนานโยบาย"

ขอขอบคุณวิดีโอดังกล่าวจาก สำนักงาน ป.ป.ช.'NACC Thailand official'

https://www.youtube.com/watch?v=thifsAJXPVo&list=PL0gOjLOzRGfcHf1cocAZPuLDiJszbPezp&index=2