หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-08-30 13:29:13

วิดีโอคลิปการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตปละประพฤติมิชอบ เรื่อง การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ตอนที่ 1

เรื่อง "เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย"

ขอขอบคุณวิดีโอดังกล่าวจาก สำนักงาน ป.ป.ช.'NACC Thailand official'

https://www.youtube.com/watch?v=JIip0Ijv_FQ&list=PL0gOjLOzRGfcHf1cocAZPuLDiJszbPezp