หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ประมวลภาพโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม”
ประมวลภาพโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-10 10:23:55ประมวลภาพโครงการ “สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม” 

                                              จัดขึ้นในวันที่ 5 และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมดบญจศิลาดล (หอประชุม 500 ที่นั่ง)

                                                         อาคารศรีสุนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม