หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ผ้าไทย . . . สวย ทันสมัย ใส่ได้ทุกวัน
ผ้าไทย . . . สวย ทันสมัย ใส่ได้ทุกวัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-01-29 10:02:03

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 

โดยการนำเสนอผ่านแนวความคิด “ผ้าไทย . . . สวย ทันสมัย ใส่ได้ทุกวัน”  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรม

การแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทยให้สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

 . . . ชุดผ้าไทย ที่มีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และทุกวัน รับรองว่าไม่ตกเทรนแน่นอนครับ✨