ผลการค้นหา : วิดีโอ

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว!!!
ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก สํานักงาน ป.ป.ช. 'NACC Thailand official'https://www.youtube.com/wa ...
2023-10-19 12:37:04
2D ต้านทุจริต
ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก KruNiroothehttps://www.youtube.com/watch?v=Nk4-nk0h7ts ...
2023-10-19 12:39:23
VTR แนะนำหอประชุมเบญจศิลาดล (หอประชุม 500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
วันนี้พี่แอดมินพาเยี่ยมชมหอประชุมเบญศิลาดล (หอประชุม 500 ที่นั่ง) อาคารศรีสุนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2023-09-25 08:44:44
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานทุกๆหน่วย สามารถขับเคลื่อนโครงกา ...
2023-03-03 14:20:43