หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย > บวบ
บวบ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-29 13:23:12

ชื่อไทย   บวบ

ชื่อสามัญ   Sponge loofah

ชื่อวิทยาศาสตร์   Luffa cylindrica (L.) M.Roem.

สกุล  Luffa

ชื่อพ้อง

Luffa acutangula var. subangulata (Miq.) Cogn.

Luffa aegyptiaca Mill.

Luffa aegyptiaca var. leiocarpa (Naudin) Heiser & E.E. Schill.

Luffa aegyptiaca var. peramara F.M.Bailey

ชื่อวงศ์   CUCURBITACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น บวบเป็นไม้เถาเลื้อย เถาแข็งและเหนียว คล้ายกับถั่วพู แต่มีอายุเพียงปีเดียวหรือฤดูเดียว เถาสีเขียวอ่อน ลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี มีมือเกาะ

ใบ ใบเดี่ยวรูปกลมขนาด 10-20 ซม. ตามเถาและใบจะมีขนอ่อน ขึ้นปกคลุม

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ดอกบวบนับเป็นดอกไม้ ที่มีความสวยงาม มีสีเหลืองนวล เย็นตา มักบานในช่วงเย็น ๆ กลีบดอกสีเหลือง

ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซม. ยาว 10-80 ซม. มีหลายเมล็ด เมื่อแก่ภายในผลจะกลวง และเหลืออยู่แต่เส้นใย.ผลอ่อนสีเขียวมีลายเขียวเข้ม ผลแก่สีเขียวออกเหลืองจนถึงสีน้ำตาล มีเส้นใยเหนียว ลักษณะเป็นร่างแห

สภาพนิเวศ

กลางแจ้ง

สภาพนิเวศวิทยา

ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมออย่าให้แฉะเกินไป และอย่าให้ขาดน้ำช่วงออกดอกและติดผล ไม่แนะนำการให้นํ้าแบบสปริงเกอร์เพราะจะทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ง่าย

ถิ่นกำเนิด

เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การกระจายพันธุ์

ปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศเขตร้อน

การปลูกและการขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ประเภทการใช้ประโยชน์

อาหาร,สมุนไพร

ผลอ่อน ใช้รับประทานสด สามารถนำมา ทำแกงเลียง ผัดกับไข่ หรืออาจลวกจิ้มกับ น้ำพริกต่างๆ

เส้นใยจากผลแก่สามารถนำ มาทำเส้นใยสำหรับขัดตัวหรือล้างภาชนะ การถูตัวด้วยเส้นใยธรรมชาติจะช่วยให้ การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และกระตุ้นผิวหนังให้สดชื่นเพราะเชลล์ผิวหนังที่ ตายแล้วได้ถูกกำจัดออกไป

แหล่งอ้างอิง

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 2559. "บวบหอม". [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/66 (11 เมษายน 2560).

The Plant List. 2013. “Luffa cylindrica (L.) M.Roem.”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2338909 (11 เมษายน 2560).

Wikipedia. “Luffa aegyptiaca”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Luffa_aegyptiaca (11 เมษายน 2560).