หน้าหลัก > ข่าว > ศูนย์เรียนรู้ และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย > ไผ่กวนอิม
ไผ่กวนอิม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-04 09:46:29


ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena braunii Engl.

วงศ์: Agavaceae

ประเภท: ไม้พุ่มเตี้ย/ไม้ใบ

ถิ่นกำเนิด : ในป่าดิบชื้นของประเทศแคเมอรูนและคองโก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีลำต้นกลม สีเขียว ตั้งตรง มีข้อตามลำต้น เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่แตกกิ่งก้าน แต่ข้อจะยืดตัวเจริญขึ้น มีความสูงของลำต้นประมาณ 1-3 เมตร

ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวที่ปลายยอดเรียงสลับลงมาเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ลักษณะใบแคบเรียวยาว โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบเรียบมีสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ มีกาบใบห่อหุ้มลำต้น มีขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ 6-8 ซม.

ดอก ออกดอกเป็นช่อ ในแต่ละช่อมีดอกย่อย ที่มีกลีบดอกสีขาวเป็นเส้นๆจำนวนมาก

ประโยชน์ : คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนดิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีมงคลทางศาสนาดียิ่งนัก

 ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/520321