หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลางฯ นำทีมบุคลากร ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้ารับกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อำนวยการกองกลางฯ นำทีมบุคลากร ฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้ารับกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-06-02 11:06:30


         วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับกล้าพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ เช่น ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมการปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

          กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของการร่วมกันทำความดี และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม อีกด้วย

         ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอขอบพระคุณทางศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้แก่ กล้าพันธุ์ต้นประดู่ป่า จำนวน 200 ต้น กล้าพันธุ์ต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 100 ต้น กล้าพันธุ์ต้นมะค่าโมง จำนวน 100 ต้น กล้าพันธุ์ต้นพิกุล จำนวน 50 ต้น และกล้าพันธุ์ต้นสมอพิเภก จำนวน 50 ต้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 500 ต้น  สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

                                                                           เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                          ภาพข่าวโดยนายเอกชน น้อยเงิน