หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-06-02 11:02:48


                         วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ดำเนินการจัดงานโดยกองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน หน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอเกียรติยศ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                             ข้อมูลข่าวโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                             เรียบเรียงข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                            ภาพข่าวโดยเพจท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์/คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/

                                            นางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์