หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 -13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 -13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:20:56


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น.

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ข้อปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ก่อนบริจาคโลหิต

- ก่อนวันบริจาคโลหิต 1 - 2 วัน ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อให้ร่างกายสดชื่น เลือดไหลเวียนดี

- ควรรับประทานอาหารก่อนการบริจาคโลหิต ประมาณ 4 ชั่วโมง

- ควรนอนหลับพักผ่อน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนการบริจาคโลหิต

❌ งดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนการบริจาคโลหิต

❌ ไม่ควรเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อจำนวนมาก ก่อนการบริจาคโลหิต 1 วัน

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต สามารถเลือกรับ

1) หน่วยชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 3 หน่วย หรือ

2) จิตอาสา กยศ. จำนวน 5 ชั่วโมง

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนขอรับชั่วโมงกิจกรรม หรือจิตอาสา ได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา One stop Service วิทยาเขตสมุทรสงคราม

หากไม่มาติดต่อขอรับ เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์การให้หน่วยชั่วโมงกิจกรรมและจิตอาสา