หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:18:46


ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ 

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

.

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์