หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลางฯ พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2567 – 2570 และ (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ ณ อบจ.สมุทรสงคราม
ผู้อำนวยการกองกลางฯ พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2567 – 2570 และ (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ ณ อบจ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:17:48


                                วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2567 – 2570 และ (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด และ (ร่าง) แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ รวมทั้งเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ  

                              โครงการฯ ดังกล่าว จัดโดย สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                        เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์