หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียง สภาคณาจารย์ และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียง สภาคณาจารย์ และข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:12:55


                  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดเลือกตั้งลงคะแนนเสียงสภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นกรรมการ,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นกรรมการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร,คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม และหน่วยงานภายในกำกับฯ เข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์ และข้าราชการ โดยมีบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวปภาวี พวงวาสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ ร่วมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในส่วนงานต่างๆ อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรมการจัดเลือกตั้งฯ

                   การจัดเลือกตั้งฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 -12.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                     เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์