หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 4 Direct Admission
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) รอบที่ 4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-29 14:10:41


#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาเขตสมุทรสงคราม รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

  • รอบที่ 4 Direct Admission
  • #วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • #วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/