หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 2/2567 และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดสร้างหลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 1/2567
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 2/2567 และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดสร้างหลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-25 09:33:11


                                                วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 2/2567 และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดสร้างหลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม

                                               การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                ภาพข่าวโดยนายเอกชน น้อยเงิน