หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง” ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำฯ ประจำปี 2567
มรภ.สวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษา มรภ.สวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลในการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง” ในงานสืบสานวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำฯ ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-25 09:31:49


                              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด “สาวงามเมืองแม่กลอง” ภายในงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567 ได้แก่

                             1.นางสาวศิริมล นันเชียงเครือ บุคลากรสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เข้าประกวดด้วยหมายเลข 12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาน

                             2.นางสาวกัญญาณัฐ น่วมปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าประกวดด้วยหมายเลข 9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยได้รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาน

                           โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 19.00 – 23.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                 ภาพข่าวโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม/

                                                 ทันข่าวสมุทรสงคราม