หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลางฯ จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารและสถานที่ เร่งพัฒนางานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยฯ สร้างมาตรฐานงานที่ด
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกลางฯ จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารและสถานที่ เร่งพัฒนางานปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเน้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยฯ สร้างมาตรฐานงานที่ด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-21 15:59:28


                           วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมทั้งทีมแม่บ้าน คนสวน พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายอาคารและสถานที่ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ และการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทย “สวนสุนันทา” ด้านการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่และทุกอาคาร การให้บริการในด้านต่างๆ และด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 1/2567 และเป็นการสร้างมาตรฐานอันดีที่เข้มแข็งในการดำเนินงานของฝ่ายอาคารและสถานที่ ต่อไป

                         โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม   

                                                                                     เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์