หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนด้วย Soft Power” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนด้วย Soft Power” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-21 15:49:15


                             วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน “100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนด้วย Soft Power” เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน ด้วย Soft Power ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน

                           ภายในงาน มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง นโยบายการสนับสนุน Soft Power ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นต้น และมีการจัดบูธนิทรรศการ และ work shop soft power อีกด้วย

                         งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี     

                                                                                 เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                ภาพข่าวโดยนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์/นางสาวพัชรา แสงนวล