หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร กองการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร กองการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-15 12:27:12


                       วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร กองการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้แก่ นางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา,นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา นักวิชาการศึกษา,นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา และนางสาวพัชรา แสงนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม

                       โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                               เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                 ภาพข่าวโดยเพจท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์