หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-25 09:36:22


                                  วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) รองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

                                                   เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                   ภาพข่าวโดยเลขานุการรองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/นางสาวจุฑารัตน์ จันต่าย/

                                                   นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี