หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-13 13:32:32


                          วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เเละนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นการในรูปแบบประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                    เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                    ภาพข่าวโดยเพจท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์/สำนักบริการวิชาการ มรภ.สวนสุนันทา