หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “สุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด “สุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-11 09:04:33


                         วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดสมุทรสงคราม ประเภทต่างๆ ประจำปี 2567 ดำเนินการจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผืนผ้าที่เป็นสุดยอดของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  

                                                                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                                                  ภาพข่าวโดยนางสาวภัคนิษฐ์กา จันทร์จิราวัฒน์