หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มอบหมายให้ บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ฯ
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มอบหมายให้ บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-05-08 15:59:14                          วันที่ 8 พฤษภาคม  2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (ครั้งที่ 7) โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มีการออกบูธประชาสัมพันธ์ภาพรวมในการให้บริการ รวมถึงหลักสูตร และสาขาวิชาการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และความรู้ด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

                          โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม/รองประธานแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ กว่า 50 แห่งได้จัดโต๊ะให้บริการประชาชนแบบเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ วัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                             ข้อมูลข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                             เรียบเรียงข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์ 

                                                             ภาพข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม/นางสาวพัชรา แสงนวล