หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2567 ณ IBIS Style Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร
บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2567 ณ IBIS Style Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-03 10:13:52


                                วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ นิลสาย นักวิชาการศึกษา และนายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ DSL ให้กับผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ปีการศึกษา 2567 ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยมี ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากร  

                              โดยที่โครงการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องไพร์ม ชั้น 4 โรงแรม IBIS Style Bangkok Ratchada กรุงเทพมหานคร  

                                                                                                   เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                   ภาพข่าวโดยนายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา