หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดขบวน “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้ สดุดี” ภายในงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดขบวน “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้ สดุดี” ภายในงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-03-03 10:12:20


                     วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดขบวนที่ 4 “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้ สดุดี” ภายในงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ครบรอบ 123 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

                  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดขบวนแห่สมโภช ขบวนที่ 4 “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้สดุดี” ซึ่งประกอบด้วย วงดุริยางค์,ขบวนรถตกแต่งสื่อถึงความรักของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อปวงชาวไทยและของพสกนิกรที่มีต่อพระมหากษัตริย์, ผู้ร่วมขบวนแต่งกายแบบหลากหลาย และป้ายข้อความต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพระบรมราโชวาทที่สำคัญ โดยงานสมโภชศาลหลักเมือง และทำบุญจังหวัดสมุทรสงคราม ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2567

                  การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                      เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                      ภาพข่าวโดยนางสาวพัชรา แสงนวล/นางสาวปภาวี พวงวาสนา