หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมขบวนแห่สมโภช เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม 123 ปี
คณะผู้บริหาร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมขบวนแห่สมโภช เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม 123 ปี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-29 09:53:20


                              วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมขบวนแห่สมโภช เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม 123 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานจัดขบวนแห่สมโภช ขบวนที่ 4 “ปวงประชา ทั้งผอง เทิดไท้สดุดี” โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม

                            โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                 เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์