หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น “องค์กรระดับคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:54:12

            

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตร

                       โดยพิธีมอบเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์