หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน “กวี คีตา อัมพวา เฟส” ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมงาน “กวี คีตา อัมพวา เฟส” ณ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-02-27 13:53:03


                      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้แก่ นายอริยเมศฐ์ ศิริฤกษ์รัตนา นักวิชาการศึกษา และนางสาวปภาวี พวงวาสนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงาน “กวี คีตา อัมพวา เฟส” โดยภายในงานจะเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) มีการ Workshop : ทำขนม ดนตรีไทย โขน - รามเกียรติ์ รวมถึงการแสดงดนตรีไทยและการแสดงในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นงานเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) พระอัจฉริยอัครศิลปินสยามในโอกาส ครบรอบ 257 ปี นับจากวันพระราชสมภพ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงเกิดความรักในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยในอดีต ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรง เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในระดับชุมชนและระดับจังหวัด อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดความรักใคร่สามัคคี กันในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีไทย และการแสดงต่างๆอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์ และมีนายวิชัย ทองแตง ประธานมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เป็นประธานในพิธี

                   งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                     เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์