หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2024-01-08 10:29:37


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ICT ประจำเดือนมกราคม 2567 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://drive.google.com/.../1hWQCTHniohHabKzeJmEG5XBlLBC...
 สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102)
ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบ
1️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลา 10-15 นาที
2️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน ฉบับจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
3️⃣ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ้ำ ต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
▶️▶️เงื่อนไขการเข้าสอบ◀️◀️
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น นาฬิกา smart watch ที่สามารถส่ง sms ได้ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์