หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อุทยาน ร.2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:46:08


                         วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อุทยาน ร.2 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                        โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพรรณพฤกษา (ห้องประชุม 20 ที่นั่ง) อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  

                                                                                      เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์