หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:41:53


               วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

              โดยกิจกรรมการทำบุญดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์อาหาร SKM Food Center ชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                                   เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์