หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:38:08


                             วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางสาวสุพรรณราย สงวนไทร บุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                     เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                     ภาพข่าวโดยนางสาวสุพรรณราย สงวนไทร