หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการอบรมแนวทางการเขียนโครงการองค์กร Organizational Profile : OP ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการอบรมแนวทางการเขียนโครงการองค์กร Organizational Profile : OP ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:36:39


                          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการอบรมแนวทางการเขียนโครงการองค์กร Organizational Profile : OP โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

                                                                                            เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                            ภาพข่าวโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์