หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
บุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-12-02 12:34:35


                        วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้ นายจำรัส นิ่มสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล เทพนม นักวิชาการศึกษา บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                        จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                           เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                         ภาพข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม/นางสาวสุวิมล เทพนม