หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE
วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 08:03:43


                            วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีการบรรยายพิเศษจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี บรรยายพิเศษ เรื่อง "สวนสุนันทากับการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง ชั้น 5 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                      เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                      ภาพข่าวโดยเพจเลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/นายจิรายุส พูลสวัสดิ์