หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมฯ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:53:19


                   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ เป็นการส่งเสริมศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย นวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ให้คณาจารย์ และนักวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ อีกด้วย

                   โดยงานประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร  

                                                                                           เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์