หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะ อว.ส่วนหน้า ประจำ จ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จ.สมุทรสงคราม (อว.ส่วนหน้า) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะ อว.ส่วนหน้า ประจำ จ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จ.สมุทรสงคราม (อว.ส่วนหน้า) ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:51:06


                       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ในฐานะ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดสมุทรสงคราม (อว.ส่วนหน้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือในการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดการแสดง “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ” ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566  โดยมีนายกรกฏ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม
                       โดยงานประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างเวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้นที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                                                 เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์