หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-27 07:48:04


                      วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.สมชาย อัศวเสนีย์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                  เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                  ภาพข่าวโดยนางสาวพัชรา แสงนวล/เพจท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา