หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนการสร้างศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชป่าชายเลน
วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมกับวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขับเคลื่อนการสร้างศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชป่าชายเลน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-16 08:52:03


                       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบโครงสร้าง ซึ่งนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายศักรินทร์ สาระรักษ์ หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มาให้ความรู้ พร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อวางแนวทางในการสร้างศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชป่าชายเลน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การอนุรักษ์เพาะพันธุ์สัตว์และป่าชายเลน โดยเฉพาะปูแสม ซึ่งดำเนินการส่งเสริม วิจัยและพัฒนาเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปูแสมในพื้นที่ป่าชายเลนของวิทยาเขตสมุทรสงคราม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

                                                                                     เขียนข่าวและภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์