หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-13 08:28:15


              วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพิมพร  ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ประจงใจ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม นายเอกชน น้อยเงิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสมุทรสงคราม และบุคลากร วิทยาเขตสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๖๓ ปี
             โดยมี ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                                                                                         เขียนข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์

                                                                                                         ภาพข่าวโดยนายจิรายุส พูลสวัสดิ์/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.สวนสุนันทา