หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-11-04 10:20:34


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 7 มกราคม 2567 ผู้ทีสนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login
#ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก คลิกที่นี่!! https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/1zcsca3d.pdf
#ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) คลิกที่นี่!!
https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/axvsdd4v.pdf
#SSRU
#สวนสุนันทา