หน้าหลัก > ข่าว > ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตสมุทรสงคราม
2023-08-28 11:30:15


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ SSRU-TEP สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสมุทรสงคราม

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BkCNSXk9vVs7V87WLomLTLHo0nDE4kqr

 สถานที่สอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2102)
ชั้น 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสงคราม

การแต่งกาย
1️⃣ ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาสุภาพ เท่านั้น
2️⃣ ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบ
1️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลา 10-15 นาที
2️⃣ ขอให้ผู้เข้าสอบนำบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน ฉบับจริงเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

▶️▶️เงื่อนไขการเข้าสอบ◀️◀️
1️⃣ สิ่งที่สามาถนำเข้าห้องสอบได้ มีเพียง บัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน เท่านั้น
2️⃣ ไม่อนุญาต ❌ ให้นำอุปกรณ์สื่อสาร นาฬิกา หรืออื่น ๆ เข้าห้องสอบ